taurusLogo
pozadina

Politika privatnosti

MKD Taurus d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) u svome radu obrađuje lične podatke korisnika usluga, učesnika u ugovornom odnosu na pravičan i zakonit način u mjeri i obimu neophodnom za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Podaci sa kojima Društvo raspolaže su službena tajna i Društvo ih ne prodaje, ne iznajmljuje niti pozajmljuje trećim licima i štiti ih od neovlašćenog pristupa. Lični podaci se štite nizom organizacionih i tehničkih mjera koje je Društvo propisalo Planom bezbjednosti ličnih podataka i koje primjenjuje u svome radu.

Društvo može ustupiti lične podatke trećim licima sa kojima ima ugovorni odnos isključivo u skladu sa Zakonom. U takvim slučajevima, Društvo će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje Vaših ličnih podataka u bilo koju svrhu osim ugovorene, te će obavezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti ličnih podatka.

Ako, kao nosilac podataka, sumnjate u ispravnost postupanja sa Vašim ličnim podacima, zaštitu svojih prava možete potražiti kod Agencije za zaštitu ličnih podataka (www.azlp.ba).

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti i direktno Društvu na adresu Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka ili putem e-pošte na adresu info@mkdtaurus.ba.

Kako?

Kako do kredita?
Kreditni proizvodi

Kreditni proizvodi
Posaljite upit

Pošaljite upit
Zahtjev za kredit

Zahtjev za kredit
Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator