taurusLogo

PENZIONERSKI KREDIT

nazad

Namjena kredita:

Kredit za penzionere, korisnike FOND-a PIO Republike Srpske.

Iznos kredita:

500,00 KM - 17.000,00 KM*

* U određenim slučajevima jedan klijent može koristiti istovremeno dva kredita u skladu sa internim propisima društva.

Rok otplate kredita:

Do 60 mjeseci (bez grejs perioda)

Instrumenti obezbjeđenja kredita:

Minimum 1. (slovima: jedna) mjenica korisnika kredita, izjava o obustavi (FOND PIO RS) i osiguranje korisnika kredita od rizika smrti (usljed nesrećnog slučaja i bolesti).

Preduslovi za dobijanje kredita:

Potrebna dokumentacija:

EKS već od 33,39%. EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja Kataloga kreditnih proizvoda.


Tabela sa pregledom rata
Iznos u KM 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci 60 mjeseci
2.000 186 103 76 62 55
4.000 372 207 152 125 110
5.000 465 259 190 157 137
7.000 651 362 266 220 192


Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)
Vrsta kredita: Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Penzionerski kredit 7.000 60 mjeseci 21.9% 1.5% 33.39%

BRZI KALKULATOR
Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate za kredit koji vas zanima.

Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih uslova Mikrokreditnog društva Taurus u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo Vas da se za sve detaljne informacije obratite Vama najbližoj kancelariji Mikrokreditnog društva Taurus.


Pogodnosti za klijente koji redovno izmiruje svoje obaveze

Za svakog klijenta Mikrokreditnog društva Taurus koji redovno izmiruje svoje dospjele rate kredita, Taurus je pripremio smanjenje troškova obrade kredita u narednom ciklusu kreditiranja. To znači da će klijenti sa urednom otplatom kredita u narednom ciklusu kreditiranja u Mikrokreditnom društvu Taurus ostvariti pravo na niže troškove obrade kredita, kao i na jednostavnije procedure.


NAPOMENA: Podaci su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih uslova Mikrokreditnog društva Taurus u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo Vas da se za detaljne informacije obratite Vama najbližoj kancelariji Mikrokreditnog društva Taurus.

Kako?

Kako do kredita?
Kreditni proizvodi

Kreditni proizvodi
Posaljite upit

Pošaljite upit
Zahtjev za kredit

Zahtjev za kredit
Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator